leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe, zwane też leczeniem endodontycznym, dla wielu pacjentów jest już jedynym sposobem, aby uratować chorego zęba. Jest ono konieczne, gdy dochodzi do nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba - bogato unaczynionej i unerwionej tkanki, która wypełnia komorę zęba i jego kanały.

Co to jest leczenie kanałowe?

Jest to leczenie, które polega na usunięciu miazgi z wnętrza zęba – jego komory i korzeni. Wykonuje się to, opracowując korzenie z użyciem specjalnych narzędzi ręcznych lub mechanicznych, popularnie zwanych pilnikami. Dodatkowo stosuje się płyny odkażające i leki zakładane do wnętrza zęba na okres pomiędzy wizytami. Ostatecznie wnętrze zęba wypełnia się specjalnymi trwałymi preparatami. W tej chwili jest to najczęściej połączenie specjalnej pasty i tzw. ćwieków gutaperkowych.Kiedy trzeba rozpocząć leczenie kanałowe zęba?Istnieje kilka wskazań do przeprowadzenia leczenia kanałowego. U większości pacjentów najczęstszą przyczyną jest nieodwracalne i bardzo zaawansowane zapalenie miazgi zęba. Zazwyczaj jest ono powikłaniem nieleczonej próchnicy i bakterii znajdujących się ubytku. W takiej sytuacji ząb jest wrażliwy na zmiany temperatury i nacisk, może również bardzo boleć. Zdarzaj się jednak przypadki przewlekłego zapalenia miazgi, które nie dają żadnych widocznych objawów.Leczenie endodontyczne przeprowadza się również u pacjentów z martwicą miazgi i z widocznymi zmianami okołowierzchołkowymi. Dentyści wykonują także ponowne leczenia kanałowe, gdy kanały korzeniowe są niedopełnione. Czasem zachodzi potrzeba wykonania powtórnego leczenia kanałowego (tzw. reendo). Jest to wskazane, gdy:• kanały korzeniowe są źle wypełnione,• widoczne są zmiany przy wierzchołku korzenia (na zdjęciu RTG),• pacjent odczuwa ból takiego zęba.

Czy leczenie kanałowe jest bolesne?

Kiedyś leczenie kanałowe było wyjątkowo nieprzyjemne i dość długotrwałe. Obecnie  choć dla pacjenta mało komfortowe, jest metodą bezbolesną, gdyż przeprowadza się je w znieczuleniu miejscowym. Wyjątkiem są sytuacje, gdy stan zapalny jest bardzo rozległy i nie sposób opanować go znieczuleniem.W większości przypadków po podaniu znieczulenia ból ustępuje, co pozwala dentyście na przeprowadzenie dalszych etapów leczenia. Ząb, który pozbawiony jest miazgi nie posiada już unerwienia nie przewodzi impulsów bólowych, więc nie będzie bolał. Bezpośrednio po zabiegu może być jednak przez krótki czas bardziej wrażliwy. Jeśli jednak dolegliwości bólowe będą się nasilać, może to być symptom dalej rozwijającego się stanu zapalnego
Nowoczesne metody leczenia kanałowego są tak zaawansowane, że całe leczenie może się odbyć już podczas jednej wizyty. Długość takiej wizyty uzależniona jest od stanu zęba, a także liczby kanałów zębowych. .

 


REJESTRACJA ONLINE