Projekt LAWP

 

Firma: Centrum Medyczne Tulipan Patrycja Tokarzewska 
 
zrealizowała projekt z działania 1.1 RPO WL 2007 ? 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.
 
Tytuł projektu:
?Dywersyfikacja usług Centrum Medycznego Tulipan poprzez zakup innowacyjnych urządzeń w celu poprawienia konkurencyjności?
 
Krótki opis projektu: 
Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnych nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej na poziomie przedsiębiorstwa, dzięki której firma uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku krajowym. 
 
Nazwa Beneficjenta:
Centrum Medyczne Tulipan Patrycja Tokarzewska
 
Numer projektu:
07.12-WND-RPLU.01.01.00-06-119/12
 
 
Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
 
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
 
Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
 
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
 
 
 

 


REJESTRACJA ONLINE