Badanie piersi !!

Zapraszamy wszystkie panie na nowe badanie USG w CM Tulipan.
W każda w sobotę badanie USG piersi .

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.