lek. med. Krystian Kotiuszko

Doktor Krystian Kotiuszko jest specjalistą otorynolaryngologiem. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządów głowy i szyi. Wykonuje badania fiberoskopowe górnego piętra uk. oddechowego a także badania audiologiczne (otoemisja akustyczna,audiometria impedancyjna)

Obsługa pacjentów obcojęzycznych: j.angielski
Leki refundowane: TAK
Zwolnienia lekarskie: TAK
Pacjenci: dzieci i dorośli