lek. med. Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko

Doktor Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko jest specjalistą neurologiem. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego (centralnego, obwodowego i autonomicznego). Wykonuje badania USG Doppler przezczaszkowy w kierunku zab. krążenia mózgowego. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie w Oddz. Neurologii i Oddz. Udarowym..

Obsługa pacjentów obcojęzycznych: j.angielski
Leki refundowane: TAK
Zwolnienia lekarskie: TAK